RSSÖdevler

Proteinler ve Amino Asitler

Proteinler ve Amino Asitler

| 31 Temmuz 2009

PROTEİNLER Proteinlerde de karbonhidratlarda olduğu gibi karbon, hidrojen ve oksijen bulunur, fakat proteinlerde karakteristik olarak azot ve bazen de kükürt vardır. Protein hücre yapısının temel organik maddesidir. Proteinsiz yaşam olamaz. Virüslerden başlayarak, en küçük canlıdan insana kadar her canlı için yapısal ve yaşamsal önem taşır. Yaşamla ilgili her metabolik tepkimede doğrudan veya dolaylı şekilde proteinlerin […]

Devam Et....

Matematik ve Toplum

Matematik ve Toplum

| 31 Temmuz 2009

Matematik; aritmetik, cebir, geometri gibi sayıya, ölçüye dayanan bilimlerin ortak adıdır. Çağdaş matematiğin doğru ve eksiksiz bir tanımını yapmak olanaksız değilse bile oldukça zordur. Günümüzde fen, teknik, sosyal, ekonomi, sağlık, yönetim v.b. bilimlerin hemen hepsinde yaşamsal rolü olan matematiğin ne olduğunu daha iyi anlamak için, onu oluşturan alt bilim dallarının işlevlerine bakmak gerekir. Matematik mantıkla […]

Devam Et....

Birinci Dünya Savaşına Giden Yol

Birinci Dünya Savaşına Giden Yol

| 31 Temmuz 2009

I.DÜNYA SAVAŞI’NA GİDEN YILLARDA AVRUPA’NIN ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL GÖRÜNÜMÜ Bu çalışmada sizlere I. Dünya Savaşı başlangıcında Çanakkale Cephesi’nin açılma nedenleri ve İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi’nden önce kendi aralarında yaptıkları gizli paylaşımlar ele alınacaktır. I. Dünya Savaşı bilindiği üzere güçlü devletlerin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından meydana gelmiştir. Başta İngiltere, Rusya, Fransa, Almanya gibi devletler sömürge […]

Devam Et....

Hicret

Hicret

| 31 Temmuz 2009

HİCRETİN BİRİNCİ SENESİ GELİŞEN OLAYLAR Medine ve Ahalisi Muhacirlerle Ensar Arasında Kardeşlik Kurulması Mescidi Nebevi’nin  İnşaası Ezanın Başlangıcı Peygamberimizin, Ev Halkını Mekke’den Getirtmesi Ashabı Suffa İlk İslam Devleti Müşriklere Mukabeleye İzin Verilmesi Her Tarafa Seriyye Gönderiliyor HİCRETİN  BİRİNCİ SENESİ Medine ve Ahalisi Müslümanlar Evs ve Hazreç kabilelerine mensuptular. Bu iki kabile iki kardeşten üremişti. Fakat […]

Devam Et....

Telekomünikasyon Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

| 31 Temmuz 2009

Amacı: Küreselleşen bilgi toplumunun bireyleri arasında bağlantı kurulmasını sağlayabilecek, hızlı ve yüksek kaliteli veri aktarma kapasitelerine talebin sürekli artması bu alanda araştırma ve geliştirme etkinliklerinin hız kazanmasına ve telekomünikasyon mühendisliğinin gözde bir meslek alanı olmasına neden olmuştur. Programlar yazılım ve donanım temellerini içeren derslerle desteklenmektedir. Bu mühendislik disiplininde haberin üretimi, dağıtımı ve algılanması esastır. Ses, […]

Devam Et....

Polislik

Polislik

| 31 Temmuz 2009

Polis terimi, kökeni Yunanca ve Latince olan bir kelimedir. Yunanca-Latince politika kelimelerinden türemiştir. Eski Yunanlılar kendi şehir devletlerine polis ismini vermişlerdir. Polis kelimesi, kuruluşu bulunduğu yerde kamu düzen ve güvenliğini koru­yan, yasaların adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlayan teşkilat, kolluk, zabıta, şehirde güvenliği sağlamakla yükümlü kişiler anlamında kullanılmıştır. Polis kelimesinin yerine emniyet deyimi de […]

Devam Et....

Öğretmenlik

Öğretmenlik

| 31 Temmuz 2009

Genel anlamda öğretmenlik öğretmenin görevi, meslek ise bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş, sürekli uğraş demektir. Buna göre öğretmenlik mesleği denilince öğretmenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli öğretme işi veya sürekli öğretme görevi anlaşılır. Bir yaşamsal etkinlik olgusu olan meslek, toplumsal, kültürel ve ekonomik yapının ve teknolojinin gerektirdiği bir iş bölümü sonucu ortaya […]

Devam Et....