Sanatsal Çalışmalar

| 13 Mart 2017 | 0 Comments

Yunanlı Kadın Dokuma Tezgahı Başında

Eski Yunan’da yaşayan zengin veya fakir her kadın bir iplik bükücü ve dokumacı idi. Milâttan önce 9 uncu asırda yaşayan büyük Yunanlı Şair Homer, Odise’nin karısı Penelop’un efsanesini anlatır. Eşi Odise seyahatte kaybolunca etrafını saran taliplerine, önce kocasının babası Laertes için bir kefen örmeye mecbur olduğunu söyler. Gündüz dokuduğunu gece sökerek onların kendisine yaklaşmalarına mâni olur! Çok eski zamandan beri dokuma tezgâhım bilen Yunanlılar, kalın yünlü kumaşları dik, ince keten ve ipeklileri yatık tezgâhlarda dokurlardı. Bunlar yalnız ev ihtiyaçları için değil, aynı zamanda satmak için seri halinde de dokunurdu.

Yunanlı Vazo Ressamı

Eski Yunan’da su kapları, ince melhem şişeleri ve yuvarlak karınlı sürahiler pek rağbette idi. Bu işle uğraşanlar, şehirde büyük bir yer işgal ediyorlardı. Vazo ve sürahilerin en güzelleri dış memleketlere ihraç edildiğinden Etrüsk, Güney İtalya ve aşağı Rusya’daki mezarlarda da Yunan vazoları bulunmuştur. Çoğu verniklenen bu eserler, pişirildikten sonra koyu kahve renginden siyaha kadar muhtelif parlak renkler alırlardı. Birçoğu ise, efsane ve İlâhların hayatından, yahut enteresan hâdiselerden fikir alınarak ahenkli motiflerle süslenirdi. Kazılarda bulunan vazoların üzerindeki resimlerden, Yunanlıların hayatları ve yüksek kültürleri hakkında geniş bilgi edinilmiştir.

 

Kaynak : Keşifler ve İcatlar Ansiklopedisi – Doğan Kardeş Yayınları

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook