Taş ve Bronz Devrinde Tarım ve Tekerleğin İcadı

| 24 Şubat 2017 | 0 Comments

Taş ve Bronz Devrinde Tarım

Bütün faydalı bitkiler Avrupa’ya başka memleketlerden getirilmiştir. Buğday ve arpa ilk önce Çin’de, keten ise Mısır ve Babilonya’da ekilmiştir. Bu milletlerin, binlerce faydalı bitki çeşitleri içinde yalnız muayyen cinsleri intihap ederek ıslah etmeleri başarılı bir buluştur. O zaman vasıtaların azlığına rağmen, tohumların taş ve bronz devrini yaşayan Avrupa kıtasına gelişi de hayret edilecek bir olaydır. İsviçre’deki göl evleri kalıntılarında muhtelif darı çeşitleri, hububat ve üç buğday cinsi bulunmuştur. Bunlardan biri, Mısır’da meydana çıkarılan firavun mezarlarında ele geçen tanelerin aynıdır. Ticaretin ehemmiyet kazandığı bir devirde, bu cins, Akdeniz’den getirilmiş olsa gerek. Un yapmak için her yerde buğday iki taş arasında ezilerek öğütülüyordu.

Taş Devrinde Tekerleğin İcadı

Tekerleğin icadı çok mühimdir. Zira tekerleksiz hiçbir araba veya makine düşünülemez. Yeni taş devrinde, Milâttan senelerce evvel yaşayan bir adam tekerleği icat etti. Bu, zamanımızdaki, bütün keşiflerden önemlidir. Tabiatta aynı fikri ilham edecek bir misal olmadığından, tekerlek dâhiyane bir buluştur. Demek ki, insan zekâsı taklitçilikten uzaklaşarak yepyeni bir şey meydana koymuştu. O zamana kadar ağır yükler, kızaklarla veya odunlar üzerinde çekilmek suretiyle taşınıyordu. Dâhiyane fikir, yuvarlanan odunlar yerine, sabit bir mihverin ucuna dönecek bir şekilde iki yassı yuvarlak tahta, yani tekerleğin takılması düşüncesi idi. Dört tekerlekli araba daha pratik olmakla beraber, dingil tertibatına ihtiyaç gösterdiğinden, daha sonraları görülmeye başlandı.

 

Kaynak : Keşifler ve İcatlar Ansiklopedisi – Doğan Kardeş Yayınları

Tags: , , , , , , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook