Tag: Göl Evleri

Göl Evleri ve Bu Dönemdeki Balıkçılık

| 22 Şubat 2017 | 0 Comments
Göl Evleri ve Bu Dönemdeki Balıkçılık

  Çaktıkları kazıklar üzerine göllerde kulübeler inşa edenler, toplu yaşamayı, tek başlarına oturmaya tercih ederlerdi. İnsanların pek eski devirlerden beri barındıkları mağaralardan çıkıp göl evlerine yerleşmeleri büyük bir ilerlemedir. Dağınık hayattan vazgeçip, köyler kurarak toplu yaşamak arzusu, birlik ve karşılıklı ilgi duygularının en güzel örneğidir.

Continue Reading