RSSGenel Kültür

Sesin Oluşumu

Sesin Oluşumu

| 05 Ekim 2010 | yorumlar

Ses Nasıl Oluşur? Hepimiz bir enstrümanistin enstrümanını nasıl çaldığı konusunda fikir sahibi olabiliriz, ama şarkı söylerken kullandığımız organların nasıl işlediğini göremediğimiz için sesin nasıl oluştuğunu anlamamız zordur ve zaman alıcıdır. Birçoğumuzun bildiği tek şey ağzımızı açtığımızda sesin çıktığıdır. Boğazımızda ön tarafta burundan ve ağızdan akciğerlere hava taşıyan soluk borusu, onun arkasında ise sıvıları ve gıdaları […]

Devam Et....

Sıfırı Kim Buldu?

Sıfırı Kim Buldu?

| 31 Temmuz 2009

Hârizmi, 9. yüzyılın ilk yarısında yaşamış, ünlü bir Türk matematik  bilginidir. Matematik, astronomi ve coğrafya alanında çok önemli eserler vermiş ve ilim öncüleri arasına girmiştir. 99566592145.651387236.6984713.2867546. 9972.3729.0.4836.663 =0 NİÇİN? İtalyan bilgin Cardano onun dünyanın en büyük 12 dahisinden biri olduğunu söyler. Hârizmi’nin matematikteki en büyük hizmetlerinden birisi de hem sıfırı hem de diğer rakamları kullanmış […]

Devam Et....

İlkçağ Mağara İnsanı ve Aritmetik

İlkçağ Mağara İnsanı ve Aritmetik

| 31 Temmuz 2009

İlkçağ insanı (ilkel insan, mağara insanı), rakam ve sayıları kullanmak ihtiyacını duymuştur. Bu devir insanları, ihtiyaçlarını kaydedip saklamasını da biliyordu. Avladıkları hayvanların veya sürüsündeki koyunların sayılarını belirtmek için, yaşadıkları mağara duvarlarına çizikler çizmişler, bir ağaç dalına çentikler yapmışlardır. Bazen de, ipe düğüm atmışlar, veya çakıl taşlarını kullanmışlardır . Bu devrin, 13-15 yaşındaki insanı, koyun ve […]

Devam Et....

Çevre Kirliliği

Çevre Kirliliği

| 31 Temmuz 2009

Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Diğer bir deyişle “Ekosistem” olarak tanımlanabilir.   Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir. Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı […]

Devam Et....

Kurtuluş Savaşı(1919-1922)

Kurtuluş Savaşı(1919-1922)

| 31 Temmuz 2009

Türk Kurtuluş Savaşı; ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için tüm ulusca girişilen, çok cepheli bir savaştır. Kurtuluş Savaşı; Osmanlı Devleti’ni yok eden, Türklere yaşam hakkı tanımayan 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu Türk milletinin bir ölüm-kalım mücadelesi olarak başlamıştır. KURTULUŞ  SAVAŞI ÖNCESİ DURUM: Osmanlı Devleti’nin […]

Devam Et....

Türk Standartları Enstitüsü (TSE)

Türk Standartları Enstitüsü (TSE)

| 31 Temmuz 2009

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standardlar yapmak amacıyla 1960 kurulmuştur. Uluslararası Standartlar Teşkilatı‘ya (ISO) 1955 üye olmuştur. TSE’nin Kuruluşu Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet Standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır. Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine […]

Devam Et....

Demokrasinin Gelişimi

Demokrasinin Gelişimi

| 31 Temmuz 2009

Batı demokrasisi ya da klasik demokrasi denilen siyasal düzenin özellikleri günümüzde siyasal iktidarıkullanacak organların genel oya dayalıserbest seçimlerle belirlenmesi, farklısiyasal görüşler arasında siyasal iktidar yarışının hukuken eşit koşullarda yürütülmesinin mümkün olmasıve temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmış olması noktalarında toplanabilir. Öte yandan, demokrasinin, işçi sınıfı başta gelmek üzere, sınıfsal tabanı kapsayıcılık kazanmış bir yönetim […]

Devam Et....