Archive for Temmuz, 2009

Çanakkale Zaferi

| 31 Temmuz 2009
Çanakkale Zaferi

Çanakkale Savaşı yalnız bizim tarihimizin değil yakın dünya tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Çanakkale Boğazı’nı savaş gemileriyle zorlayarak aşma, böylece İstanbul’a kavuşma isteği Avrupa büyük devletlerinin öteden beri özlemidir. Cephaneliğimize isabet eden top mermisiyle on bir ton barut havaya uçtu, subay ve erlerimiz şehit düştü, İngiliz Donanma Komutanı Amiral Carden Çanakkale önlerinde gösteriler yaptı, düşman […]

Continue Reading

Proteinler ve Amino Asitler

| 31 Temmuz 2009
Proteinler ve Amino Asitler

PROTEİNLER Proteinlerde de karbonhidratlarda olduğu gibi karbon, hidrojen ve oksijen bulunur, fakat proteinlerde karakteristik olarak azot ve bazen de kükürt vardır. Protein hücre yapısının temel organik maddesidir. Proteinsiz yaşam olamaz. Virüslerden başlayarak, en küçük canlıdan insana kadar her canlı için yapısal ve yaşamsal önem taşır. Yaşamla ilgili her metabolik tepkimede doğrudan veya dolaylı şekilde proteinlerin […]

Continue Reading

Matematik ve Toplum

| 31 Temmuz 2009
Matematik ve Toplum

Matematik; aritmetik, cebir, geometri gibi sayıya, ölçüye dayanan bilimlerin ortak adıdır. Çağdaş matematiğin doğru ve eksiksiz bir tanımını yapmak olanaksız değilse bile oldukça zordur. Günümüzde fen, teknik, sosyal, ekonomi, sağlık, yönetim v.b. bilimlerin hemen hepsinde yaşamsal rolü olan matematiğin ne olduğunu daha iyi anlamak için, onu oluşturan alt bilim dallarının işlevlerine bakmak gerekir. Matematik mantıkla […]

Continue Reading

Birinci Dünya Savaşına Giden Yol

| 31 Temmuz 2009
Birinci Dünya Savaşına Giden Yol

I.DÜNYA SAVAŞI’NA GİDEN YILLARDA AVRUPA’NIN ve OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL GÖRÜNÜMÜ Bu çalışmada sizlere I. Dünya Savaşı başlangıcında Çanakkale Cephesi’nin açılma nedenleri ve İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi’nden önce kendi aralarında yaptıkları gizli paylaşımlar ele alınacaktır. I. Dünya Savaşı bilindiği üzere güçlü devletlerin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından meydana gelmiştir. Başta İngiltere, Rusya, Fransa, Almanya gibi devletler sömürge […]

Continue Reading

Hicret

| 31 Temmuz 2009
Hicret

HİCRETİN BİRİNCİ SENESİ GELİŞEN OLAYLAR Medine ve Ahalisi Muhacirlerle Ensar Arasında Kardeşlik Kurulması Mescidi Nebevi’nin  İnşaası Ezanın Başlangıcı Peygamberimizin, Ev Halkını Mekke’den Getirtmesi Ashabı Suffa İlk İslam Devleti Müşriklere Mukabeleye İzin Verilmesi Her Tarafa Seriyye Gönderiliyor HİCRETİN  BİRİNCİ SENESİ Medine ve Ahalisi Müslümanlar Evs ve Hazreç kabilelerine mensuptular. Bu iki kabile iki kardeşten üremişti. Fakat […]

Continue Reading

Telekomünikasyon Mühendisliği

| 31 Temmuz 2009
Telekomünikasyon Mühendisliği

Amacı: Küreselleşen bilgi toplumunun bireyleri arasında bağlantı kurulmasını sağlayabilecek, hızlı ve yüksek kaliteli veri aktarma kapasitelerine talebin sürekli artması bu alanda araştırma ve geliştirme etkinliklerinin hız kazanmasına ve telekomünikasyon mühendisliğinin gözde bir meslek alanı olmasına neden olmuştur. Programlar yazılım ve donanım temellerini içeren derslerle desteklenmektedir. Bu mühendislik disiplininde haberin üretimi, dağıtımı ve algılanması esastır. Ses, […]

Continue Reading

Polislik

| 31 Temmuz 2009
Polislik

Polis terimi, kökeni Yunanca ve Latince olan bir kelimedir. Yunanca-Latince politika kelimelerinden türemiştir. Eski Yunanlılar kendi şehir devletlerine polis ismini vermişlerdir. Polis kelimesi, kuruluşu bulunduğu yerde kamu düzen ve güvenliğini koru­yan, yasaların adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlayan teşkilat, kolluk, zabıta, şehirde güvenliği sağlamakla yükümlü kişiler anlamında kullanılmıştır. Polis kelimesinin yerine emniyet deyimi de […]

Continue Reading