Telekomünikasyon Mühendisliği

| 31 Temmuz 2009

Amacı:
Küreselleşen bilgi toplumunun bireyleri arasında bağlantı kurulmasını sağlayabilecek, hızlı ve yüksek kaliteli veri aktarma kapasitelerine talebin sürekli artması bu alanda araştırma ve geliştirme etkinliklerinin hız kazanmasına ve telekomünikasyon mühendisliğinin gözde bir meslek alanı olmasına neden olmuştur. Programlar yazılım ve donanım temellerini içeren derslerle desteklenmektedir. Bu mühendislik disiplininde haberin üretimi, dağıtımı ve algılanması esastır. Ses, veri görüntü ve TV sistemleri, lokal alan ve diğer bilgisayar haberleşme ağları bu disiplinin ana uygulama alanlarıdır. Ayrıca radar ve uzaktan algılama teknikleri önemli işleme uygulamalarıdır.

Öğrenimi:
Öğrenciler öğrenimleri süresince Lineer Cebir, Genel Kimya, Olasılık ve İstatistik, Telekomünikasyona Giriş, Diferansiyel Denklemler, Elektrik Devre Temelleri, Malzeme İnsan ve Toplum Bilimleri, Elektronik, Veri Yapıları, Yazılım Prensipleri, Kontrol Sistemleri gibi derslerin eğitimini alırlar.

Aranılan Özellikler:
Bu bölümü seçecek adayların; kuvvetli bir bilim temeline ve proje odaklı mühendislik becerilerine sahip, sayısal yetenekleri gelişmiş, tasarımcı bir yapıya sahip olmaları gerekir.

Kariyeri:
Bu bölüm mezunlarına “Telekomünikasyon Mühendisi” unvanı verilir. Enformasyon teknolojisine ilişkin alanlarda kolaylıkla iş bulabilirler. Mezunlar yurt içi veya dışında hızla büyüyen telekom ve internet şirketlerinde lider konumunda çalışabilir. Ayrıca ALCATEL, TELETAŞ, NETAŞ, SİEMENS, TRT, ASELSAN, TELSİM, TURKCELL gibi gsm firmaları, TUBİTAK, sivil ve askeri devlet kuruluşları ile, bilgisayar ve diğer özel sektör kuruluşlarında görev alabilirler.

Tags: , , , , ,

Category: Genel Kültür

About the Author ()

Comments are closed.