Arşın Gölgesinde Gölgelenecekler

| 05 Mart 2017 | 0 Comments

Yedi kat yer ve yedi kat göklerdeki bütün mahlûkât yani. bütün melekler, insanlar, cinler, şeytanlar, karada ve deniz­deki -karıncaya varıncaya kadar- hayvanlar dirilip kıyâmet günü bir araya gelince Sidre-i Müntehâ’ya kadar bütün göklerin melekleri mahşere inecek ve yetmiş bin saf olup insanları ve cinleri etraftan kuşatacak ve sıkacaktır.

Mahşerde güneşin harâreti çok şiddetli olacaktır. Mah- şerdekiler sıcaktan ve sıkılmaktan dolayı çok terleyecekler. Her insan ameline ve günahına göre; kimi dizine kadar, kimi beline kadar, kimi boğazına kadar kendi terine gark olacaktır. Ve hepsi gözlerini yukarı dikmiş, kalbleriyle aca­ba bize ferahlık gelir mi, diye ümid ederler. Üç yüz sene yahut elli bin sene böyle azap çekerler.

Mahşerde Arş-ı A’lâdan başka gölge yoktur. Bütün pey gamberler, sıddîklar, şehitler ve müttakîler; Allah’tan kor­kanlar Arş-ı A’lânın gölgesindedir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

  • “Evlâdlarınızı üç hasletle terbiye ediniz: Peygamberi­nizin sevgisi, onun Ehl-i Beyti’nin sevgisi ve Kur’ân-ı Kerîm okumaya devam etmek. Muhakkak Allâhü Teâlâ, Kur’ân’ı öğrenip amel edeni, başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyâmet gününde Arş’ın gölgesi altında peygamberler ve evliyâlar ile beraber gölgelendirecektir.”
  • “Üç sınıf, insanlar hesaba çekilirken Arş’ın gölgesinde emniyet içinde konuşurlar:

Allah yolunda hiç kimsenin kötülemesinden çekinmeyen.

Kendisine helâl olmayan şeye elini uzatmayan ve

Allâh’ın haram kıldığına bakmayan adam.”

  • “Kıyâmet gününde üç sınıf, gölgesinden başka gölge­nin bulunmadığı Arş’ın altında gölgelenirler. Onlar; ümme­timi sıkıntıdan kurtaran, (terkedilmiş, unutulmuş) sünnetle­rimi ihyâ eden ve bana çok salevât getirendir.”
  • “Dürüst tüccar kıyâmet günü Arş’ın gölgesindedir.”

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Category: Dini

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook