Bir Saat Adalet Yetmiş Yıl İbadetten Hayırlıdır

| 08 Mart 2017 | 0 Comments

Adâlet: Haksızlık ve zulüm yapmamak, yapılması lâ­zım gelen şeyleri dürüst olarak yapmaktır. Adâletli olan zata “âdil” denir. Adâletin zıddı zulümdür, haksızlıktır.

Adâlete riâyet etmek, İslâm dininde en büyük vazife­lerden ve en güzel hasletlerdendir:

“Haberiniz olsun ki Allah size adâleti, ihsânı (iyiliği) ve yakınlığı olanlara (muhtaç oldukları şeyleri) vermeyi em­rediyor ve çirkin işlerden, münkerden, azgınlıktan nehyediyor, dinleyip anlayıp tutasınız diye size va’zediyor.” meâlindeki (Nahl sûresinin, 90.) âyet-i kerimesi adâleti . emreder.

Diğer bir âyet-i celîlede de (meâlen) “Adâlette bulu­nunuz. Şüphe yok ki, Allâhü Tealâ âdil olanları sever.” (Hucurat sûresi, âyet 9) buyurulmuştur.

Bir hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) de: “Âdil olanlar, hükümlerinde, âile ve çoluk çocukları hakkında ve memur oldukları hususlarda adâletli davrananlar, Allâhü Teâlâ katında nurdan min­berler üzerindedirler.” buyurmuştur. Yani, yüksek, nûrânî mertebelere nâil olacaklardır.

Diğer bir hadîs-i şerîfte de: “Âdil bir hükümdarın bir saatlik ibâdeti, başkasının yetmiş senelik ibâdetine denk bulunur.” buyrulmuştur.

İşte adâlete İslâm nazarında pek büyük kıymet ve ehemmiyet verilmiştir. Bu pek âdilâne esas sayesinde de Müslüman olmayanlar da asırlarca rahat, müreffeh bir halde Müslümanların arasında yaşamışlardır.

Güzel bir terbiyeye, güzel bir îtikâda sahip olan, Allâhü Teâlâ’nın azabından korkan, âhiret gününe îman eden, ilâhi adâletin muhakkak tecellî edeceğini bilen bir insan, her halde adâlete riâyet eder.

Tags: , , , , , , ,

Category: Dini

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook