Ayı Avı ve Mağara Ateşi

| 19 Şubat 2017 | 0 Comments

ESKİ DEVİRDE AYI AVINDAN DÖNÜŞ

Eski Taş Devri insanları gıdalarını, hayvan ve balık avlayarak, yaban yemişleri ve kökleri toplayarak temin etmeye mecburdular. Tarla sürmesini, madenleri işlemesini, çömlekçilik ve dokumacılık zanaatlarını bilmiyorlardı. Vurdukları hayvanların derileri elbise vazifesi görüyordu. Doğuya çevrilmiş güneşli, soğuk rüzgarlardan korunmuş, yağmur ve kara karşı muhafazalı mağara ve kovuklarda oturuyorlardı. Bu insanların en önemli buluşları tahta, kemik, boynuz veya ham çakmak taşından yaptıkları silah ve aletlerdi. Kitap anlatımı eski taş devrinin sonları olan 10.000 yıl öncesinden başlamaktadır. Alet ve Silahların bilenip parlatılmasıyla beliren yeni taş devri takriben 4.000 sene sonra gelmiştir. İlk olarak eski zamanlardan bazı misaller vereceğiz.

MAĞARA ADAMLARI ATEŞ YAKARAK YEMEK PİŞİRİYORLAR

                O zamanlarda, fevkalade bir hadise olmuştu. Bütün mahlûkların korktuğu, tabiatın başlıca kuvvetlerinden olan ateş, eski taş devri insanlarına hizmet edici bir unsur haline getirildi. Çakmak taşları vasıtası ile veya sert odunu yumuşak odunlara sürme yolu ile ateş yakılmaya başlandı. Artık etleri kızartmak ve kışın soğuğunda ısınmak mümkün olmuştu. En eski insanlara ait mağaralarda birçok ateş izlerine rastlanmıştır. Binlerce sene sonra da, kilden çömlek pişirme ve madenleri eritme yolu bulundu. Pek eski devirlerde toprak üzerinde yakılan ateş için, basit taş duvarlar yapıldı. Bunun üzerinden de binlerce sene geçti ve nihayet düz taşlardan ilk ocaklar görülmeye başlandı. Evimizin ocağı ne kadar kıymetli ve sevimlidir.

 

Kaynak : Keşifler ve İcatlar Ansiklopedisi – Doğan Kardeş Yayınları

Tags: , , , , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook