Çiftçilik

| 03 Mart 2017 | 0 Comments

Tohum Eken ve Çift Süren Mısırlı Köylüler

Çeşitli resim ve bilgilerden faydalanarak, Mısırlıların tarla işleri hakkında fikir edinmek mümkündür. Bunlar Mısırlıların binlerce sene önce de tarımda tecrübe ve bilgi bakımından ön safta olduğunu ispat etmektedir. Mısırlılar tarlalarını gübreledikleri gibi, ektikleri bitkinin cinsini her sene değiştirerek tarlanın verimini arttırmasını da bilirlerdi. Toprağı verimlendirmek için, tarlaları Nil nehrinin sulan altında bırakırlar, böylelikle, çekilen suların yerinde mümbit Nil çamurunun kalmasını temin ederlerdi. Bu verimli toprağı hafif sabanlarla sürer, derin çukurlar açmazlardı. Tohumu sabanla beraber serperek toprağa karıştırırlardı. Tırmık, kayalaşmış parçaları ufalamak, kökleri çıkarmak ve faydasız bitkileri temizlemek için kullanılırdı. Mısırlılar tırmık ve sabanı, kuvvetli öküzlere çektirirlerdi.

Eski Mısırda Buğday Depoları

Tarımın pek ileri gittiği eski Mısırda, en önemli mahsuller buğday ve arpa idi. Mahsulün bol olduğu seneler ihtiyaçtan fazlası büyük ambarlarda saklanırdı. Devamlı kuraklık ve çekirge akını olduğu zaman, bu stoklar ahaliyi açlıktan kurtarırdı. Hazreti Yusuf’un rüyasına giren yedi bolluk ve yedi kıtlık yılının hikâyesi meşhurdur. Romalılar Mısıra buğday deposu aldım vermişlerdi. Birçok memleketlere buğday ihraç eden eski Mısırlılar, suyu havuzlarda depo ederek, tarlalara kanallar açmak suretiyle taksim ederlerdi. Bugün modern tekniğin hârikası olan Assuan barajında toplanan sular ihtiyaca göre kanallar vasıtasiyle dağıtılmaktadır. Bu suretle, kurak mevsimlerde tarlaları muntazaman sulamak mümkün olmuştur.

Tags: , , , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook