Fatih Sultan Mehmed Zamanında Adalet

| 20 Şubat 2017 | 0 Comments

İstanbul’un fethinden sonra mahkûmları serbest bırakan Fâtih Sultan Mehmed Han’ın huzuruna, zindandan çıkmak istemeyen iki papaz getirilir. Bunlar Bizans İmparatoru Kostantin’e adâletli olmasını söylediklerinden dolayı zindana atılmış ve “Böyle adâletsiz bir dünyada içerisi dışarısından daha rahat” deyip hapisten çıkmamaya yemin etmişler. Sultan Mehmed onlara der ki: “Memleketimizi geziniz, Müslüman hâkimlerin ve Müslüman halkın dâvâlarını dinleyiniz. Bizde de sizdeki gibi adâletsizlik ve zulüm görürseniz hemen gelip bana bildiriniz ve siz de uzlete çekilmekte haklı olduğunuzu isbat ediniz!”


Bu teklifi kabul eden iki papaz Bursa’da şöyle bir dâvaya şâhid olmuşlar: Bir Müslüman, bir Yahudi’den at satın almış. Ancak ilk akşam atın hasta olduğu belli olmuş. Müslüman, sabah erkenden Bursa kadısına gelmiş, fakat kâdı dairesinde yokmuş. Bir müddet bekleyen dâvâcı, kâdının geleceğinden ümidini kesip gitmiş. At ikinci akşam ahırda ölmüş Bursa kadısı bu haberi duyunca mağdur olan at sahibine “Mademki, atın elinizde ölmesine benim vazife başın da olmayışım sebep oldu. Atın bedelini ben veriyorum demiş.
Papazlar, İslâm kadısının bu derece âdil kararı karşısında hayretler içinde kalmışlar. Başka yere gitme ihtiyacını duymadan hemen İstanbul’a gelmişler. Fâtih Sultan Mehmed Han, huzuruna çıkan papazlara: “Ne gördünüz, anlatın.” demiş. Papazlar: “Yüce pâdişâhımız tarafından eyâletlerde kurulan mahkemeler dahi İstanbul’da kurulan mahkemeler gibi adâlet icra ediyorlar. Bundan sonra biz zindana girmeyeceğiz. Çünkü sizde böyle adâlet tatbik edildikçe, Müslüman olmayanların dahi zulme uğramayacağına inanmış bulunuyoruz” deyip Müslüman olmuşlar. (Osmanlı Tarihi, Çamlıca B. Y.)

Tags: , , , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook