Yük Gemileri ve Botanik

| 04 Mart 2017 | 0 Comments

Mısırlıların Yük Gemileri

Eski Mısırlılar memlekette bulunmayan maddeleri başka yerlerden malla değiştirmek suretiyle temin için ticaret andlaşmaları yapmışlardı. Mitâttan önce 3 üncü asırda yelken ve kürekli gemilerle Suriye’ye yaptıkları seferlerle, Lübnan’dan selvi ağacı, Somali sahillerindeki «Punt» bölgesinden de baharat getirirlerdi. îsanın doğumundan 600 sene evvel, Kıral Neho Suriye ile yakından temasa geçmek için Nil nehri ile Kızıldenizi birleştiren bir kanal açmaya başlamıştı. Sonra Dara bu kanalı tamamlayarak, Suriye ve Ege denizi adalariyle alışverişi genişletti. Maden ve toprak mahsulleriyle dolu Mısır gemileri Kızıldenizde sefere çıkarak bunları Arabistan’da zeytinyağı, ipekli kumaş veya ihtiyaçları olan diğer maddelerle değiştirirlerdi. Ticaretin gelişmesinde Mısırlıların büyük rolü olmuştur.

Yabancı Bitkilerin Yetiştirilmesi

Bahçıvanlık bilgileri derin olan Mısırlılar, birçok faydalı bitkileri uzak ülkelerden getirerek dikerlerdi. Onlar 3000 sene önce bile, meyva bahçeleri kurmakta usta idiler. Mısırlılar birçok meyva cinslerini alışveriş yaptıkları memleketlerden getirdikleri gibi, diğer memleketler de, Mısır’da yetişen çeşitli mahsulleri tanıdılar. İsviçre’de göl evlerinde yaşayanlar oldukça hareketli ticaret yaptıklarından, eriği Kafkasya’dan, armut ve şeftaliyi Çin’den, mürdüm eriğini Türkiye’den, elmayı Batı Asya’dan getirmişlerdi. Tüccarlar aldıkları eşyalarla birlikte, yabancı memleketlerden ekseriya faydalı bitkiler de getirir ve bunları vatan- larındaki iklime benzeyen yerlerde yetiştirmeğe çalışırlardı.

Tags: , , , , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook