Sıfırı Kim Buldu?

| 31 Temmuz 2009

Hârizmi, 9. yüzyılın ilk yarısında yaşamış, ünlü bir Türk matematik  bilginidir.

Matematik, astronomi ve coğrafya alanında çok önemli eserler vermiş ve ilim öncüleri arasına girmiştir.

99566592145.651387236.6984713.2867546.

9972.3729.0.4836.663 =0

NİÇİN?

İtalyan bilgin Cardano onun dünyanın en büyük 12 dahisinden biri olduğunu söyler.

Hârizmi’nin matematikteki en büyük hizmetlerinden birisi de hem sıfırı hem de diğer rakamları kullanmış olmasıdır.

Arap rakamları denilen İslam rakamlarının Avrupa’ya girişinden önce Batı Dünyası rakam sisteminden mahrumdu.Bunun nedeni Greko Romen denilen eski Yunan Lâtin kültüründe rakamların bulunmayışıydı.Roma medeniyetinde sayılar rakamla değil, harfle ifade edilirdi.Bu ilkel sisteme göre “ l ” harfi bir sayısını “ V ” beş sayısını “ C ” yüz sayısını ifade etmekteydi.Bu kullanışsız sistemse sıfır yoktu.Bundan dolayı Roma rakamlarıyla hesap yapmak ve matematik ilimlerini kurmak imkânsızdı.

Hârizmi, matematik alanında olduğu kadar astronomi ve coğrafya alanında da ün kazanmıştır.Beş ilim dalında çalışmalarını sürdürmüş, bunların gelişmelerine yardımcı olmuştur.

Hârizmi, ilme büyük hizmetler yaptıktan sonra 850 yılında Bağdat’ta vefat etti.

Category: Genel Kültür

About the Author ()

Comments are closed.