Etiket: Dağıstan

Sabreden Zafer Bulur, Muradına Nail Olur

Sabreden Zafer Bulur, Muradına Nail Olur

| 25 Şubat 2017 | yorumlar

Şeyh Şâmil, top imal ederek İslam askerinin kudretini ar­ttırmış, Ruslardan nice kaleler almaya muvaffak olmuştu. İlk topu, Cebrâîl ismindeki mâhir bir demirciye imal ettirdi. Cebrâîl, İmâm Şâmil’den izin almadan Dağıstan (Çukata)’dan hacca gitmiş, hacdan sonra Mısır’a yerleşmişti.

Devam Et....