Sabreden Zafer Bulur, Muradına Nail Olur

| 25 Şubat 2017 | 0 Comments

Şeyh Şâmil, top imal ederek İslam askerinin kudretini ar­ttırmış, Ruslardan nice kaleler almaya muvaffak olmuştu. İlk topu, Cebrâîl ismindeki mâhir bir demirciye imal ettirdi. Cebrâîl, İmâm Şâmil’den izin almadan Dağıstan (Çukata)’dan hacca gitmiş, hacdan sonra Mısır’a yerleşmişti. Rüyasında kendisine “Dağıstan’a git, Şâmil’e yardım et” denildi. Daha sonra Mısır’dan İstanbul’a gitmiş ve lâkin önceki gördüğü rü­yasını unutmuştu. Burada rüyasında kendisini azarladılar ve: “Sana Dağıstan’a gitmen söylenmedi mi, niye gitmedin?” dediler. Bunun üzerine uyandı ve derhal İmâm Şâmil’in ya­nına döndü.

İmâm Şâmil’in yanında Küçülik Gazâsı’nda düşmandan elegeçirdikleri infilâk etmiş büyük bir topun parçaları vardı. İmâm Şâmil, ahâliyi top imali hususunda istişâre etmek üze­re topladı, teşvîk etti. Fakat bazıları: “Bizde barut ve gülle gibi top ile kullanacağımız malzeme yok. Buna gücümüz yetmez” diye bahanelerle muhâlefet ettiler. İmâm’ın gayre­tiyle ilk topun hazırlıkları tamam olup tecrübe edildiğinde top çatladı. Fakat İmâm:

“Vallâhi bu topu, atımı satarak ve âilemin nafakasını harcayarak da olsa imal edeceğim ki münâfıklar, bir işe başladı da ona güç yetiremedi diyemesinler” diye yemîn etti. Allâh’ın yardımıyla bu kere kolay çekilebilen ve kuvvetli bir top imal ettiler. Aşilta, Ahul ve Kuh gibi harp mahallerinden barut ve gülle topladılar, nice harplerde bunu kullanıp galip oldular. (Bârikatü’s-Süyûf)

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Dini, Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook