Emre İtaatin Ehemniyeti

| 09 Mart 2017 | 0 Comments

Resûlullah Efendimiz (s.a.v), Huneyn Gazâsı’ndan sonra Tâif’i de muhasara etmişti. Lâkin Tâif’in fethi için henüz Allâ­hü Teâlâ tarafından izin verilmemişti. Resûlullah Efendimiz (s.a.v), Ömer bin Hattab Hazretlerine orduya buradan göçüp gitmelerini söylemesini emreyledi.

Müslümanlar ‘Tâif alınmadı, niçin gidiyoruz?” dediler.

Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), bu söyleneni işitince:

“Yarın sabah harbe girişiniz” diye emretti. Ertesi sabah harbettiler, birçok kimse yaralandı.

Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz (s.a.v): “Dönüp gi­delim” diye buyurdu. Bu defa Ashâb-ı Kirâm bundan hoş­landılar, hemen eşyalarını hayvanlara yüklemeye başladılar.

Resûlullah Efendimiz (s.a.v) onların böyle yaptıklarına ba­kıp tebessüm ediyordu. Zîrâ evvelce fethin müyesser olma­dığını bilip dönmeyi emreylemişti. Müslümanların sıkıntı ve eziyet çekmelerini istemiyorlardı. Fakat bu sırrı anlamayıp sa­vaşmak istediklerini görünce Fahr-i Âlem Efendimiz Hazretle­ri izin verdi. Harb edince gördüler ki, yaralanmaktan başka bir şey yok. Bu halde göçmek emrolununca buna sevinip derhal emre boyun eğdiler. (Mevâhibü Ledüniyye)

Tags: , , , , , , , ,

Category: Dini

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook