Su ve Deniz

| 09 Mart 2017 | 0 Comments

Su Tulumları

Su tulumları, Asya ve eski doğu milletlerinin hayatında pek önemli idi. Kurak memleketlerde su bazan çok uzak yerlerden taşınır ve pek kıymetli olduğundan itina ile kullanılırdı. Evimizde akar suyumuz olduğu için suyun önemini kavrayamayız. Toprak kaplar çabuk kırıldığından, hayvan derileri su koymak üzere torba şeklinde dikilirdi. Ticarî münasebetler dolayısile kervanlar bazan susuz yerlerden geçmek zorunda kaldıklarından, insan ve hayvanlara lâzım olan suyu tulumlarla yanlarına alırlardı. Boşalan tulumlar önlerine çıkan nehirleri de geçmeye yarar, o zaman bunlar şişirilirdi. Bu tulumlar bugün bile doğudaki memleketlerin çoğunda görülür. Tulumlardan ekseriya su satan küçük esnaf faydalanır.

 

Fenikelilerin Deniz Seferi

Bu cesur denizci millet, eski zamanlarda Suriye’de Lübnan dağları eteklerindeki toprağı verimli Fenikede otururdu. Milâttan 1000 sene önceden itibaren Fenike ticaret filoları denizde uzun seferlere çıkarak Akdeniz sahillerile, bilhassa Kıbrıs adasında, Güney ispanya ve Kuzey Afrika da birçok sömürgeler kurdular. Zamanın en ileri denizcileri olduklarından, Asor adalarına kadar uzandılar. Ticaret yoluyla, birçok milletler arasında köprü vazifesi gördüler. Gemilerle çeşitli gıda maddelerini, kumaş ve madenî eşyayı başka memleketlere götürdüler. Fakat yükleri yalnız maddeden ibaret değildi. Fenikeliler bilgi ve sanatlarını da yayıyorlardı. Yunanlılar Ön Asya kültürünü Fenikeliler vasıtasile öğrendikten sonra, ticarî temasları bir çok kollardan devam ettirdiler.

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook