Her İşittiğini Söyleyen Yalancıdır

| 18 Mart 2017 | 0 Comments

Ebü’l-Leys Semerkandî Hazretleri buyurdular:

Sana bir kimse gelip ‘filan kimse senin hakkında şöyle dedi veya yaptı’ diye bir haber getirirse şu altı şeye dikkat etmen gerekir:

  • Onu hemen tasdik etme. Zîrâ koğuculuk yapan kimsenin şâhitliği makbul değildir. Nitekim Allâhü Teâlâ (meâlen): “Ey îmân edenler! Eğer size bir fâsık bir haber getirirse (hemen inanıp kapılmayın), onu tahkik edin ki bilmeyerek bir kavme sataşırsınız da yaptığı­nıza pişman olursunuz” (Hucurât sûresi, âyet 6) bu­yurmuştur;
  • Ona böyle işler yapmamasını tenbih et, hatırlat. Çünkü münkerden (dine, kitap ve sünnete aykırı şey­lerden) sakındırmak vaciptir. Zîrâ Allâhü Teâlâ (meâlen) “Siz (ey ümmet-i Muhammed), insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet olmak üzere geldiniz. İyiliği emreder­siniz, kötülükten nehyedersiniz.” (Âl-i İmrân sûresi, âyet 110) buyurmuştur.
  • Ona (bir menfaat için değil, ancak) Allâhü Teâlâ için buğzetmelisin. Çünkü o Allâhü Teâlâ’ya isyan etmiştir. İsyan edene buğz etmek, onu sevmemek vaciptir. Mu­hakkak Allâhü Teâlâ ona buğzeder.
  • Hakkında koğuculuk yapılan kimseye sû-i zanda bulunma. Çünkü Müslüman hakkında sû-i zan etmek, kötü zanda bulunmak haramdır. Âyet-i kerîmede (meâ­len) “Çünkü zannın bazısı vebaldir, ağır günahtır.” (Hu­curât sûresi, âyet 12) buyurulmuştur.
  • Müslüman kardeşinin ayıplarını, kusurlarını bulmak için câsus gibi inceden inceye yoklayıp araştırma. Allâ­hü Teâlâ (meâlen) “Tecessüs etmeyin” (Hucurât sûresi, âyet 12) buyurmuştur.
  • Bu koğucunun yaptığı ve hoşuna gitmeyen şeyleri sen de yapma. Yani sana gelen bir haberi hemen başka­sına bildirme. (Tenbîhü’l-Gâfilfn)

 

Tags: , , , , , ,

Category: Dini

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir