Cam ve Kervanlar

| 18 Mart 2017 | 0 Comments

İlk Pencere Camları

Cam, esası kum ve soda olan çeşitli maddelerin beraber eritilmesinden elde edilir. Camın erime derecesi 1800 C civarındadır. îlk cam dökümünü Milâttan 2500 sene evvel Mısırlıların yaptığı anlaşılmıştır. Hıristiyanlığın doğduğu sıralarda Mısır’da cam üfleme çubuğu bulundu. Bu âletle kapkacak yapmak kolaylaştı. Mısırlılardan camcılığı öğrenen Romalılar 1 inci yüzyılda pencere camlan dökmeye başladılar. Önceleri dışarısını rahatça görmek mümkün olmamakla beraber, gittikçe düzelen cam, ev hayatında büyük yenilikler yaptı. Romalılar çeşitli vazo, bardak ve kaplar da yapıyorlardı. Fakat halkın oradan oraya göç etmesi zamanla Roma’da cam sanatını öldürdü. Camcılık sonradan canlanarak bugünkü yüksek mevkiine ulaşmıştır.

Çöllerden Geçen Kervanlar

Tarihten önceki zamanlardan beri insanlar aralarında ticaret yapıyorlardı. Çeşitli mallar memleketten memlekete götürülürdü. Çin ipeklilerini, Hindistan’dan getirilen süs eşyasını ve kıymetli taşlan Romalılar, yüksek fiatla satın alırlardı. Çin ile Akdeniz arasındaki kervan yolları düz olmadığı halde birçok memleketleri birbirine bağlıyarak ticaretin gelişmesine yardım etti. Issız çöllerden geçerek Asya’da diyar diyar dolaşmak için, açık denizde sefere çıkan gemiciler kadar cesur olmak lâzımdı. O zamanlar seyahat araçları at ve deveden ibaretti. Uzak Doğunun yüksek kültürünü Avrupa’ya Venedikli meşhur tüccar Marco Polo tanıtmıştır. Bugün bile Afrika’da ticaret çokluk Büyük Sahradan geçen kervanlar sayesinde yapılır.

 

Kaynak : Keşifler ve İcatlar Ansiklopedisi – Doğan Kardeş Yayınları

Tags: , , , , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook