Konuşmada Sakınılacak Şeyler

| 27 Şubat 2017 | 0 Comments

Müslüman, konuşurken şunlara dikkat eder:

 • – Münâkaşa ve mücâdeleden uzak durur. Çünkü bun­lar düşmanlığın anahtarıdır.
  • Din kardeşini kötülemez. Zîrâ kötülemek kişinin kal­bini Müslüman kardeşinden nefret ettirir.
  • Gıybet etmez. Müslüman, gıybet etmediği gibi gıy­bet edenleri de dinlemez.
  • Koğuculuk yapmaz. (Koğuculuk bir kimsenin sırrını, duyulmasını istemediği şeyi başka birine götürmektir.) Ancak anlatmakta dînî bir fayda varsa veya bir günahın işlenmesine mâni olacaksa anlatılabilir.
  • Sövmez ve çirkin söz söylemez.
  • Allâh’ın yarattıklarından -canlı, cansız- hiçbir şeye lânet etmez, lânet etmeyi alışkanlık hâline getirmez.
  • Müslüman kardeşini, küfürle veya fâsıklık ile suçla­maz. Eğer o kardeşi bunlardan uzak ise suçlama kendi­ne döner.
  • Bir Müslümanı işlediği günah sebebiyle ayıplamaz.
  • Çok yemin etmez. Çünkü çok yemin Allâh’ın ismini hafîfe almaktır.
  • İnsanları yüzüne karşı medhetmekten, çok şaka yapmaktan uzak durur, sözlerinden yanlış mânâların an­laşılmaması için dikkat eder.
  • Büyüklerin karşısında sesini yükseltmez.

(Şerhu Şir’atü’l-İslâm)

Tags: , , , , , ,

Category: Dini

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook