Sulama Tesisleri ve Prinç

| 27 Şubat 2017 | 0 Comments

Kıtlıktan Korunmak İçin Yapılan Sulama Tesisleri

İnsanlar göçebelikten vazgeçip muayyen yerlerde topluca yaşamayı tercih ederek tarla sürmeye başlayınca, mahsul durumu büyük ehemmiyet kazandı. Zira tamamen hava ve iklim şartlarına bağlı ziraî mahsullerin kuraklık yüzünden azalması kıtlığa sebep oluyordu. Felâketi önlemek üzere tarlalara sulama tesisleri yapıldı. Bilhassa sıcak memleketlerde yaşayan halkın hayatı, bu şekilde sulanan tarlaların verimine bağlı idi. En eski sulama tesisleri Milâttan önce 5000 senelerinde Fırat kıyılarında, Suriye, Mısır, Hindistan ve Çin’de görülür. Açılan kanallar ve basit fırıldakların yardımiyle, suyu tarlalara muntazam surette dağıtmak mümkün oluyordu. Fakat en büyük tesislerin İspanya’da yaşamış insanlar tarafından yapıldığı, kalıntılardan anlaşılmaktadır.

Önemli Bir Bitki: Pirinç

 

Tropik memleketlerin bataklıklarında yetişen bir bitki talan pirinci, diğerlerinden ayıran ve sürülmüş toprağa ekerek ıslah eden insan beşeriyete büyük bir hizmette bulunmuştur. Milâttan evvel 2000 senelerinde, Çinliler, bu verimli bitkiyi ekerlerdi. Pirinç, Çinlilerin en mühim gıda maddesini teşkil ediyordu. Her ailenin hayatı pirinç mahsulüne bağlı idi. Bugün dünya nüfusunun yüzde kırkını teşkil eden takriben 800 milyon insan pirinç ile beslenir. Asya milletleri bu faydalı bitkiyi pek eski zamanlardan beri yetiştirmişlerdir. Hindistan’daki tarlalar Çin’dekiler kadar eskidir. Araplar pirinci ilk defa Nil sahillerine, sonra da îspanya’daki nehir vâdilerine götürdüler. Amerikada pirinç ekmeyi 1493 senesinde ilk defa Kristof Kolomb denedi. İtalya’da pirinç ekimine 16 ncı asırda başlandı.

Tags: , , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook