Peygamberimize İnanmayan İnsanların En Şerlisidir

| 13 Mart 2017 | 0 Comments

 

Müceddid-i Elf-i Sânî İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sir- ruh) Hazretleri buyurdular:

“… Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) indirilen Kur’ân-ı Kerîm, diğer peygamberlere (Alâ nebiyyinâ ve aleyhimü’ssalevâtü ve’t-teslîmât) indirilen bütün semâvî kitap­ların hulâsasıdır. Yine ona verilen din, geçen (peygam­berlere verilen) dinlerin özüdür.

Bu hak dînin muktezâsı (emri) olan ameller, diğer din­lerin hatta meleklerin de amellerinden seçilmiştir. Çünkü meleklerin bazıları rükû ile, bazıları secde ile, bazıları kıyâm (ayakta ibâdet) ile emrolunmuşlardır. Yine geçen ümmetlerin bazılarına sabah namazı, bazılarına diğer namazlar emrolunmuştur.

Bu dinde (insanlar), geçen ümmetlerin ve mukarreb meleklerin amellerinin hulâsası ve özü ile amel etmekle emrolundular.

Bunun için bu dîne inanmak, önceki (peygamberlere verilen) dînin tamamını tasdik etmektir. Onun icablarıyla amel etmek, diğer şerîatlerin îcâplarıyla amel etmektir. Şüphe yok ki, bu şerîatı tasdik edenler ümmetlerin en hayırlısıdır.

Yine bu dîni inkâr etmek, dinlerin tamamını inkâr et­mektir. Bu dinin îcâplarıyla ameli terk etmek, diğer dinle­rin îcâbıyla ameli terk etmektir.

Yine Peygamber Efendimizi (s.a.v.) inkâr, Cenâb-ı Hakk’ın bütün isimlerinin ve sıfatlarının kemâlâtın1 inkârdır. Onu tasdik etmek de bunların tamamını tas dik etmektir. Yine şüphe yok ki, Peygamber Efendimizi (s.a.v.) inkâr eden ve onun dînini yalanlayan kimse de ümmetlerin en şerlisidir…” (Mektûbât-ı İmâm-ı Rabbânî, c. 1/m. 79)

Tags: , , , , , , , ,

Category: Dini

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir