Hindistan

| 01 Mart 2017 | 0 Comments

Eski Çağın Mucize Diyarı: Hindistan

Hindistan Milâttan 3000 sene evvel muazzam bir kültüre sahipti. O devirde yazılmış «Veda» şiirleri bize geniş bilgi vermektedir. Eski Hintlilerin geniş tarım bilgileri vardı. Toprak mahsullerinin bolluk ve çeşitliliği memlekete efsanevî zenginliğini temin etmişti. Bilhassa demiri işleme usulleri gayet mükemmel olan Hintliler uzun zaman üstünlüklerini muhafaza etmişlerdi. O devirde muazzam demir âbideler yapılmıştır. Bunların en meşhuru Delhi’de 6000 kilo ağırlığındaki demir sütundur. Birbirinden sarp geçitlerle bağlı yollardan, toprak hazineleri ve kıymetli kumaşlar batı memleketlerine gönderilirdi. Herhalde demir işçiliği ile, Astronomi ve Matematik bilgileri de bu yollardan başka milletlere ulaşmıştır.

Hintli Heykeltraş

Zaman zaman değişikliğe uğrayan heykel sanatının Hindistan’da pek eski bir mazisi vardır. Hintliler ilk zamanlar İranlılarla Yunanlıların tesiri altında kaldılar. Hintli ruhu zamanla, hayatı tasvir eden kabartma ve heykellerde tamamen meydana çıktı. Klâsik Hint sanatı 4 üncü asırda gelişmeye başladı. Buda, Siva, Vişnu gibi ilâhların heykelleri o devirden kalmadır. Fevkalâde güzel heykellerle süslü muazzam mâbetler, Hintlilerin sanat ve kabiliyetlerini ispat eden en bariz delillerdir. 10 uncu asırdan sonra heykeltraşlık daha ziyade tezyini sahada kaldı. Büyük mâbetler dinî motiflerle dolduruldu. Esrarengiz Hint diyarında bugün, İlâhlar şerefine yapılmış birçok muhteşem mâbet vardır.

Tags: , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook