Kanunlar ve Arıcılık

| 01 Nisan 2017 | 0 Comments

Meşhur Solon Kanunları

Eski Yunanlılar, kanunlara değer verirlerdi. Milâttan önce 640-559 senelerinde yaşayan Solon, Atina’nın kanunlarını mükemmel bir şekle sokmuştu. Solon, koyduğu prensiplerle halka adalet hissi aşılamış ve demokratik nizamlarla fakirlerin durumunu düzeltmesini bilmiştir. Onun koyduğu esasları alan Romalılar, bugünkü hukuk ilminin temelini kurmuşlardır. Milâttan önce 880 senelerinde İsparta’da iki kıral ailesi arasındaki ihtilâfı halleden Likurg ise halka şiddetli kanunlar tatbik etti. Ispartalılara göre vatandaşlar milletin malı idi. Sıkı inzibat ve sert disiplin yüzünden memlekette sanat, ticaret ve denizcilik ihmal edildi. İsparta bir müddet için komşu milletleri hükmü altına almaya muvaffak oldu ise de bu uzun sürmedi.

İlk Arıcılar

İspanya’da taş devri insanlarının yaşadıkları mağaralarda, bal arayan insan resimleri vardır. Bunların birinde, yüksek bir ağaca tırmanmış bir kadının kovanlarını terketmek üzere olan arılar arasından balı almaya çalıştığı tasvir edilmiştir. Bala yalnız insanlar değil, ormanlarda yaşayan ayılar da bayılıyordu. Fakat insanlar petekleri alınmış kovanların ertesi sene boş kaldığını görünce, arıların telef olmaması için, oturdukları yerin civarına yerleştirmeyi düşünerek onlara fıçı biçiminde kovanlar yaptılar. Annın en eski evcil hayvan olduğunu söyleyenler haksız değildirler. Zaten her millet balı seviyordu. Eski zamanlarda insanların yediği biricik tatlı, baldı.

 

Kaynak : Keşifler ve İcatlar Ansiklopedisi – Doğan Kardeş Yayınları

Tags: , , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir