Yunan Filozofları

| 02 Nisan 2017 | 0 Comments

Yunan Filozofları

En mühim felsefe konulan Yunan filozofları (Sokrat, Eflâtun, Aristo) tarafından ortaya atılmış ve bunların halline çalışılmıştır. Kâinat ve insanın varlığı o zamanki filozofları pek meşgul ediyordu. Bazı özel okullarda çeşitli felsefe meseleleri inceleniyordu. Zamanın birçok hocaları bu okullarda yetişmiştir. Filozofların o zamanki görüşleri, bugün bile kıymetini muhafaza etmektedir. Eski zamanın en büyük ve kabiliyetli filozofu Sokrat, klâsik felsefenin kurucusudur. Milâttan önce 469 – 399 yıllarında yaşamış olan Sokrat kabiliyetli gençleri, ilminin yardım ile sağlam karakterli birer insan olarak yetiştirmeye çalışmıştır. «Kendini tanı» kaidesile başlayan Sokrat’m ilmi her devirde kıymetini muhafaza edecektir. İdeal bir adam olan Sokrat, felsefesi uğruna baldıran zehirini bile içmekten çekinmemiştir. Bugün dünya onu hürmetle anmaktadır.

Esop’un Hikayeleri

Esop’un düşündürücü hikâyelerini kim bilmez? Anadoludan gelen bu kambur kölenin, bunları Milâttan önce 6 ncı asırda hapiste iken söylediği zannedilmektedir. Halkın ruhundan alınan bu konularla yeni bir halk edebiyatı meydana gelmiştir. Esop, hayvanları mantıkî tarzda konuşturarak, insanların hatalarını mizahî şekilde anlatmıştır. Sade oldukları kadar ibret verici olan bu fıkralar milletten millete ulaşmış, sonraları bütün dillere tercüme edilmiştir. La Fontaine, Esop’un fıkralarım ince bir tarzda işlemiş, Lessing ise kısa parçalar halinde almıştır. Her iki yazar da hikâyelerin felsefî mânalarını mizahî üslûplarile fevkalâde bir tarzda meydana çıkarmışlar, eserlerinde sade bir dil kullanmışlardır.

 

Kaynak : Keşifler ve İcatlar Ansiklopedisi – Doğan Kardeş Yayınları

Tags: , , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir