Mimarlık ve Marangozluk

| 06 Mart 2017 | 0 Comments

Eski Mısırda Mimarlık

Bugün Tasladığımız âbideler, vaktiyle Mısırlıların mimarlıktan çok iyi anladıklarını göstermektedir. Luksor, File ve Tep’deki şahane mâbetlerle, Ramses ve memnon’un muazzam heykelleri yanında bilhassa piramitler ziyaretçiler üzerinde büyük tesir bırakmaktadır. Bunlar eski Firavunların mezarlarıdır. Milâttan 6000 sene önce büyük yapıların inşaatında makara, manivelâ, basit vinç tertibatı gibi teknik vasıtalar kullanılarak, ağır taş bloklar birbiri üzerine konmuştur. Gayet sağlam inşa edilen piramitler, binlerce sene türlü tabiat tesirlerine karşı koyarak bugüne kadar kalmışlardır. Milâttan 2700 sene evvel Firavun Keops 137 metre yükseklikteki en büyük piramidin yapıl-ması için emir vermiş, Gize’deki inşaatta 100.000 işçi 20 sene çalışmıştı.

Eski Mısırda Marangozluk

Mısırlıların sanat sahasındaki kabiliyetleri çok yüksekti, özenerek yapılmış mobilya ve zarif süs eşyalarını pek severlerdi. Mısırlılar, sağlam tahtadan çeşit çeşit iskemle, karyola ve sandıklar yaparak bunları türlü renklere boyarlar veya üzerlerine fildişi, gümüş, abanoz kakmalar yaparlardı. Model olarak hayvan ve bitkiler kullanılır ve ekseriya lotus Çiçeği ile Papirüs bitkisi tasvir edilirdi. Sade fakat ihtimamla yapılmış eşya stilinde görülen tam ahenk, bugün bile bizi hayran bırakmaktadır. Pompei harabelerinden anlaşıldığına göre, Mısır sanatına hâkim stil Romalılar devrinde tekrar meydana çıkmıştır. Bunlar nihayet uzun bir müddet sonra, 1800 senelerinde 1 inci Napoleon devrinde moda olmuş ve bugün pek rağbet gören Empire stilinin esasını teşkil etmiştir.

 

Kaynak : Keşifler ve İcatlar Ansiklopedisi – Doğan Kardeş Yayınları

Tags: , , , , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir