Yazma ve Konuşma Sanatının Gelişmesi

| 16 Mart 2017 | 0 Comments

Yazı Yazmak Sanatının Gelişmesi

Çinli ve Mısırlıların resimlerden ibaret esas yazılan, zamanla ilâve edilen kelime ve harflerle gelişti. Fenikeliler, muhtelif sessiz harflerden hecelere bölünen bir yazı sistemi kullanmağa başladılar. Onların bulduğu usul, bugün kültürlü milletlerin kullandığı alfabenin temelini teşkil etmektedir. Yunanlılar Fenikelilerden öğrendikleri sistemi sesli harf ilâvesile ilerlettiler. Yunan yazısı böylelikle Avrupai yazıların temelini meydana getirdi. Alfabe kelimesi eski Yunancadaki Alfa ve Beta harflerinden geldiği için alfabeler A ve B harfleriyle başlar. Yazı yoluyla birbirleriyle anlaşmak imkânını bulan çeşitli milletler, aralarında kurdukları dostluk münasebetlerini bu kıymetli vasıtadan faydalanarak arttırmışlardır. Bugün yazı, medeniyetin en mühim unsurlarından biridir. Yazı zamanla o kadar yayılmıştır ki, bugün herkes kolayca okuyup yazabilmektedir.

Halk Önünde Konuşma Sanatının Gelişmesi

Resimde, Milâttan önce 384 – 322 yıllarında yaşamış büyük hatip ve devlet adamı Demosten’i meşhur nutuklarından birini söylerken görüyorsunuz. Eski zamanlarda siyasi hayatta zaferi temin eden en mühim vasıta konuşma sanatı olduğundan, bu sanata çok önem verilirdi. O zamanlar gazete bulunmadığı için, halka bu şekilde tesir etmek en iyi usuldü. Konuşma sanatına dair birçok kitaplar yazıldığı gibi, Yunanlı ve Romalı gençler hatiplerden ders alarak yetişirlerdi. Devlet adamları, siyasi hayata atılanlar ve kumandanlar bu sanatı öğrenirlerdi. Konuşma sanatının ilk hocaları, Sofist’lerdir. Bu konudaki enteresan kitapları, bu sanatın ilk ilmî kurucuları Aristo, Çiçero ve Quintilian yazmışlardır.

 

Kaynak : Keşifler ve İcatlar Ansiklopedisi – Doğan Kardeş Yayınları

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook