Hepiniz Ailenizden Mesulsünüz

| 14 Mart 2017 | 0 Comments

Bir Müslüman, çoluk çocuğunun rızkını helâlden temin et­meli ve onlara bilmeleri icab eden ilmihâlini; farzları, haram ve helâli vesâir lüzumlu bilgilerini öğretmelidir. Bu ilimlerden çoluk çocuğunu câhil bırakmak büyük vebaldir.

Çocuğunu edepli yetiştirmek, baba için nâfile birçok ibâ­detten daha hayırlıdır. Zîrâ baba, kıyamet gününde çocu­ğundan mesul olacak ve onlar hakkındaki kusurlarından do­layı cezalandırılacaktır. Hadîs-i şerîfte şöyle buyurulmuştur: “Kul, dağlar kadar sevapları olduğu halde mîzanda dur­durulur. Ailesinin, çoluk çocuğunun haklarına riâyet edip on­lara karşı vazifesini yapıp yapmadığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından suâle çekilir. Bunların hepsi amellerinin (sevabını) alıp yok eder, kendisine hiçbir sevap kalmayınca melekler şöyle nidâ eder:

‘Bu, daha dünyada iken çoluk çocuğu tarafından sevapla­rı yiyip bitirilen kimsedir. Bu günde amelleri rehin alınmıştır.”

“Kıyâmet gününde kişinin yakasına ilk yapışacak âilesi ve çocuklarıdır. Onu Allâhü Teâlâ’nın huzurunda durdururlar ve: “Ey Rabbimiz, ondan bizim hakkımızı al. Çünkü o bize bilmemiz gereken şeyleri öğretmedi. Bize haram lokma ye­dirdi. Hâlbuki biz haram olduğunu bilmiyorduk.” derler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Hiç kimse çoluk çocuğunu câhil bırakmaktan daha bü yük bir günahla Allâhü Teâlâ’ya kavuşmaz (onun huzuruna çıkmaz).”

“Allâhü Teâlâ kendisine bol rızık ve geniş imkân verdiğ halde çoluk çocuğuna eli sıkı ve cimri davranan bizden de­ğildir.” (İhyâu Ulûmiddin – Şir’atü’l-İslam)

Tags: , , , , , , ,

Category: Dini

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir