Saat ve Yunan Mabetleri

| 10 Mart 2017 | 0 Comments

Güneş ve Su Saatlerinin Kullanılması

Zamanı ölçmek meselesi, insan zekâsını daima meşgul etmiştir. Saat, insanlığın en önemli icadlarındandır. Milâttan evvel 1100 senelerinde Çinliler, zamanı ölçmek için önce güneşin durumunu gösteren bir usul kullandılar. Bu, belli gün ve mevsimlerde aynı gölgeyi veren, yere diklemesine sokulmuş bir çubuk ve taştan ibaretti. Güneş saati işte bundan çıkmıştır. Asuriler Milâttan 640 sene önce su saatleri kullanıyorlardı. Silindir şeklindeki kabın ucundaki küçük bir delikten su muntazam aralıklarla damlar, tellâllar kap boşaldıkça, günde 6 defa zamanı haber verirlerdi. Kap ilk defa şafakla doldurulurdu. Su saatleri ile harp sırasında ordugâhtaki gece nöbetleri de tanzim olunurdu. Romalıların takvimli su saatleri vardı.

Yunan Mabetleri

Muntazam ve asil hatlar ile ilgi çeken Yunan mâbetleri, eski devir mimarisinin bütün güzelliklerini temsil etmektedir. Bu orijinal stil Milâttan önce 7-4 üncü asırda yaşayan Yunanlıların eseridir. O zamanlar, inşaat malzemesi olarak ilk önce tahta ve kurutulmuş balçıktan yapılan kiremit, daha sonraları ise mermer kullanılmıştır. Efsane ve ilâhların hayatını gösteren zengin mermer kabartmalar, muazzam sütunları olan mâbetlerin çatılarını süslerdi. Sütunlar eski Yunan mimarisindeki hâkim üç esasa göre dikilmiştir. Dorik stili eski Yunanistanda, İyon stili Anadolu kıyılarındaki Yunan sitelerinde, Korent stili de Milâttan önce 400 senelerinde Korent yarımadasında kullanılmıştı. Bugün her yıl yüzbinlerce kişi Yunan mâbetlerini ziyaret etmektedir. Bu mâbetler Yunanlıların eşsiz hazineleri olarak karşımızda duruyor.

 

Kaynak : Keşifler ve İcatlar Ansiklopedisi – Doğan Kardeş Yayınları

Tags: , , , , , , ,

Category: Tarihi

About the Author ()

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Connect with Facebook